Brandblusser keuringen & inspecties

Is keuring voor brandblussers verplicht?

JA, al decennia lang is het verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers, brandhaspels en aanverwanten zijn daar een onderdeel van. Worden blusmiddelen niet gekeurd en komt de brandweer langs voor controle en kan dit leiden tot een reprimande of zelfs een boete. Ook verzekeraars controleren of een keuring jaarlijks heeft plaatsgevonden. Zij zijn vaak een bepalende factor als het gaat om de keuring.

Want wanneer je de blusmiddelen niet keurt, keert de verzekering vaak niet uit bij een claim op de brandverzekering.

Er zijn 3 soorten brandblussers

Elk type heeft zijn voordelen en mate van gebruik. Er zijn ruwweg 3 verschillende typen brandblussers: poederblussers, schuimblussers en koolzuursneeuwblussers.

Poeder brandblussers

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A, B en C). Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust.

Rekening moet echter worden gehouden met gevolgschade van bluspoeder op elektronische- en fijnmechanische apparatuur.

Schuim brandblussers

(Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is nihil. Sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur.

Het water-/schuim-mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en vloeistofbranden (brandklasse A en B).

CO2 brandblussers

Koolzuursneeuwblussers ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik.

CO2 wordt daarom ondermeer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim.

Een brandblusser kopen of meerdere brandblussers bestellen?

  • Type blusser
  • Onderhoud
  • Uw gegevens

Welke brandblusser(s) wilt u bestellen?

Ik wil mij laten adviseren

Jaarlijks onderhoud

Uw contactgegevens

Wilt u zich laten adviseren? Neem dan contact met ons op

Waarom is keuring wettelijk verplicht?

Volgens de wet moeten alle draagbare en verrijdbare blustoestellen slechts minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Echter stellen verschillende NEN normen, verzekeraars en brancheverenigingen dat blussers wél jaarlijks gekeurd moeten worden. Onder andere de NEN 2559 en NEN 2659 stellen dat keuringen voor brandblussers en verrijdbare blustoestellen elk jaar moeten plaats vinden. Hierin is ook vast gelegd hoe de keuring moet plaats vinden en waar deze aan moet voldoen.

Daarnaast blijkt dat zowel de VEBON als NCP (overkoepelende organisaties voor gecertificeerde brandbeveiligingsbedrijven) bang zijn dat de brandveiligheid in het gedrang komt. Hierdoor verwachten alle betrokken organisaties en verzekeraars dat de keurende bedrijven/instanties nog steeds jaarlijks bij hun klanten de keuring van brandblussers blijven uitvoeren. De VEBON stelt ook dat alle VEBON gecertificeerde bedrijven, waar Asphalia er één van is, blusmiddelen minimaal één keer per jaar keuren. Ook anno 2014 zijn er veel verzekeringsmaatschappijen die eisen dat de keuring jaarlijks uitgevoerd wordt/blijft worden.