Één bedrijf voor al uw inspecties

Is keuren verplicht?

Ja, keuren is verplicht. Volgens het Arbobesluit III, afdeling 1, artikel 3.2, is de werkgever verplicht elektrische arbeidsmiddelen, machines, trappen, ladders en rolsteigers minimaal één keer per jaar te laten controleren en te registreren.

Waarom is keuring wettelijk verplicht?

De verantwoording als werkgever ten opzichte van de werknemers wordt steeds groter. Tegenwoordig heeft de werkgever te maken met ingewikkelde eisen, waaraan de door de werkgever verstrekte arbeidsmiddelen moeten voldoen.

Als werkgever moet je in staat zijn een schriftelijk bewijs te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en juridisch gezien de meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de in de NEN 3140 gestelde voorschriften.

Keuring en werkwijze

Keuring arbeidsmiddelen

Onder de keuring volgens de NEN 3140 wordt verstaan de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Dit zijn onder andere:

 • Elektrische handgereedschappen
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen
 • Handlampen en andere verplaatsbare lampen
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers, stofzuigers e.d.
 • Verplaatsbare leidingen, zoals verlengkabels en kabelhaspels
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouw- en zwerfkasten

Om het op een meer populaire wijze te zeggen, alle apparaten waar werknemers mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is.

Het dient overigens wel nog gezegd te worden dat het hierbij gaat om bedrijfsmatig gebruik van bovengenoemde arbeidsmiddelen, en dus niet de apparatuur die door iemand in de privé sfeer wordt gebruikt.

Procedure

De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen. In de NEN3140 norm is natuurlijk precies omschreven wat gekeurd en geïnspecteerd moet worden. Aan de hand van deze punten kunt u dus een procedure volgen die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig wordt beoordeeld.

Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren.

Visuele controle

Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op:

 • De staat van het aansluitsnoer
 • De juiste aansluiting van de kabel
 • De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen
 • Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen
 • De conditie van het apparaat: schoon en droog

Meting en beproeving

Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekalibreerde meetinstrumenten.

 • Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen.
 • Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet zijn.
 • Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.

Meetapparaat

Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding.

Dit geldt uiteraard ook voor de isolatieweerstand van de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing.

Al de gemeten gegevens worden door het meetapparaat opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage. Er wordt meteen een strook uitgeprint met de relevante gegevens van de test. Deze gegevens kunnen ook via een verbinding rechtstreeks in de computer worden opgeslagen zodat wij steeds de historie van een gereedschap kunnen terughalen.

Rapportage

Naast de visuele controle en de controle door meting en beproeving is ook de rapportage belangrijk. De constateringen die we doen tijdens de keuring worden opgenomen in een rapport.

De meetgegevens die door middel van ons meetapparaat worden bepaald, worden in onze computer ingelezen.

De uitkomst van de keuring kan natuurlijk twee conclusies omvatten: goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval is het steeds zo dat het gereedschap volledig afgekeurd is. Het is niet mogelijk om een gereedschap gedeeltelijk af te keuren. Natuurlijk kan het zijn dat slechts een klein onderdeel niet in orde is. Het kan ook zijn dat een reparatie niet lonend is.

Uiteraard is het de bedoeling dat uw gereedschap goedgekeurd uit de inspectie komt. Meestal is dit ook het geval, zeker als de gereedschappen jaarlijks worden gekeurd. Uiteraard kunner er nooit garanties worden gegeven dat er een jaar lang niets stuk gaat aan een gereedschap. Een regelmatige controle heeft echter ontegenzeggelijk een positieve invloed op de betrouwbaarheid van uw gereedschap.

Mocht het gereedschap goedgekeurd zijn, dan wordt op dit gereedschap een sticker geplakt waarop te zien is tot welke datum het gereedschap gekeurd kan worden geacht. Na deze datum is dit niet het geval en moet het gereedschap weer worden gekeurd.